Budoucnost

Školení pomocí virtuální reality

  Pomocí virtuální reality pořídíte speciální filmový záznam samotného výrobního procesu s použitím zkušeného prezentujícího a ideálním nastavením celého procesu.

  Při zaškolovacím procesu si nový pracovník nasadí VR brýle a ocitne se “jakoby byl teleportován” na místě kamery. Rozhlíží se kolem sebe, má pocit, že je opravdu v místě původního školení, včetně vnímání 3D prostoru. Takové zaškolení ve VR 3D filmu funguje jako základní průprava pracovníka. Dokončení zaškolovacího procesu může proběhnout reálně. 40-70% zaškolovacích aktivit však zajistí jednou pořízený film.

Jak probíhá zaškolovací proces?

Krok č. 1

Vytvoření VR Filmu

  • Popíšete nám Váš výrobní proces, který máte zájem přenést do VR
  • Společně nalezneme nejefektivnější řešení, pro ideální využití předností VR
  • Váš výrobní proces zaznamenáme pomocí spec. kamer 3D+180/360, prostorové audio
  • Materiál sestříháme, doplníme o instrukce, popisky, ukazatele, vložená videa, foto, ozvučení
  • Produkt Vám předáme ke schválení, následně upravíme a dokončíme mastering.
  • Hotový materiál Vám předáme “na klíč” včetně VR brýlí, které budete používat při zaškolování

Krok č. 2

Aplikace hotového VR Filmu

  • Nový zaměstnanec si nasadí VR brýle a je okamžitě vizuálně přenesen na samotné místo školení. Přímo v místě výrobního procesu ho přivítá školitel, který jej prostorovým školením provede. Oba se nacházejí v prostorovém imerzivním filmu, takže se školená osoba perfektně orientuje v prostoru.
  • Tímto způsobem se naučí a pochopí celý výrobní proces, včetně vnímání úhlů pohybů, atd.
  • Sama školená osoba se může libovolně pohybovat na časové ose filmu, pokud je to potřeba.
  • Pro většinu provozů doporučujeme použití VR jako doplněk ke standardním školícím procesu. Dokončení zaškolovacího procesu doporučujeme provézt standardní cestou.

Výhody VR Filmu

Sledujte nás